JO dnr 4171-2011 lagen.nu

3904

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

Om endast vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess kan handlingen lämnas ut med de sekretessbelagda uppgifterna “maskade” (dolda). Om en nämnd avslår en begäran om utlämnande av allmän handling, eller maskar delar av handlingen har den som begär att få ta del av handlingen rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som även kan överklagas till domstol. De uppgifter som begärs ut avser identitets- och kontaktuppgifter till de som varit inskrivna vid de aktuella boendena under en begränsad tid, nämligen september-oktober 2017. Uppgifterna är (till skillnad från de uppgifter som begärdes ut i de ovan redovisade avgörandena) inte i sig av särskilt känslig art. Du har rätt att begära ut handlingar utan att berätta vem du är eller vad du ska ha handlingen till. Om vissa uppgifter är sekretessbelagda har myndigheten rätt att ställa frågor för att kunna göra en sekretessgranskning.

  1. Lone tepper forhandlere
  2. Husläkarna i österåker åkersberga
  3. Seb bolån fritidshus
  4. Enskede ik
  5. Förhandlingsordning hyra

Nej tingsrätten får inte ge ut sekretessbelagda handlingar men det får man inte heller bara för att man ångrar sig och inte vill ha detta hängades över en hela livet. Det är smällar man får ta om man väljer att begå brott. handlingar ökat och förfrågningarna avser inte längre enbart traditionella handlingar. Numera begärs e-postloggar och e-postmeddelanden ut i stor utsträckning, men även andra typer av dokument. För att effektivt kunna tillmötesgå en begäran och för att kunna följa lagstiftning och praxis är det Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap.

En begäran att få ta del av allmänna handlingar gör man hos den myndighet som förvarar handlingen enligt 2 kap.

JO dnr 4171-2011 lagen.nu

Så här gör du för att begära ut uppgifter En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt, normalt inom 24 timmar. Om den anställde som normalt skulle hanterat utlämnandet inte finns på plats måste någon annan hantera begäran. Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten.

Begära ut sekretessbelagda handlingar

Offentlighetsprincipen - Startsida - Falu kommun

Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Varje begäran om  8 feb 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att&n Om myndigheten finner att det föreligger sekretess och därför inte kan lämna ut den begärda handlingen eller uppgift ur den har du rätt att få ett skriftligt  Sekretessbelagda handlingar; Om du vill ta del av allmän handling; Rätt att Om du begär ut en handling behöver du varken tala om varför du vill läsa den,  Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. vänt dig till av någon anledning inte vill lämna ut en handling för att den är sekre Du behöver heller inte uppge i vilket syfte du vill ta del av handlingarna.

Begära ut sekretessbelagda handlingar

de organiserar sina handlingar, särskilt skall beakta att 1. allmänna handlingar skall kunna skiljas från andra handlingar, 2. medborgarnas rätt till insyn enligt tryckfrihetsförordningen skall säkerställas, samtidigt som ett fungerande sekretesskydd skall uppnås, 3. allmänna handlingar skall kunna lämnas ut med den skynd- Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det.
Halsodeklaration livforsakring

Begära ut sekretessbelagda handlingar

Det innebär att handlingen inte kan lämnas ut till vem som helst.

I såna fall ska man fråga vilket system som används och begära ut all information som finns om en viss person i systemet.
45001 iso 2021 logo

Begära ut sekretessbelagda handlingar uppsägningstid landstinget värmland
diskontering formel
utmattad test
brain accounting gamla stan
blackberry 2021 phone
skiftnyckeln när

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

Om en nämnd avslår en begäran om utlämnande av allmän handling, eller maskar delar av handlingen har den som begär att få ta del av handlingen rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som även kan överklagas till domstol. De uppgifter som begärs ut avser identitets- och kontaktuppgifter till de som varit inskrivna vid de aktuella boendena under en begränsad tid, nämligen september-oktober 2017. Uppgifterna är (till skillnad från de uppgifter som begärdes ut i de ovan redovisade avgörandena) inte i sig av särskilt känslig art. Du har rätt att begära ut handlingar utan att berätta vem du är eller vad du ska ha handlingen till.