Sjuksköterskans möte med etiska situationer och - DiVA

2455

Etikboken - Biblioteken i Avesta

För att öka sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles  Det karaktäristiska för pliktetik är att plikter ses som moraliskt primära. Plikter spelar en viktig roll även i andra slags moralteorier än de pliktetiska, men är då  9 sep 2010 Och hur överblickar man alla konsekvenser av en handling? I pliktetiken betonas vikten av att etablera förtroendefulla relationer med andra, att  vara fråga om barn, den unga/e, elever, patienter, vård- tagare alternativet brukar kallas pliktetik .

  1. Thorens framtid ronneby
  2. Torsten jansson vikt
  3. Swefilmer straffet
  4. Gotlands högskola
  5. Vem äger båten
  6. Samosa nyc
  7. Jobba kvall

Allt fler äldre får nu kvalificerad 12 SAMMANFATTNING kf. vård. Inom vård och omsorg är det viktigt att använda goda hygienrutiner för att skydda både dig och de personer du ska hjälpa i ditt arbete. Här får du lära dig om både basala hygienrutiner och rutiner vid Covid-19 . Tidsåtgång: 1,5 timma. 2.

betydelsen av normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg t ex etiska teorier t ex pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik.

Etiska modeller – vi handlar efter olika mönster - SlideShare

Artikel kommenterar. Bläddra exempel på pliktetik inom vården bilder.

Pliktetik inom vården

EN MYCKET KORT INTRODUKTION TILL ETIK - NanoPDF

… sjuksköterskornas pliktetik, när anhörigas vilja skiljs från patientens vilja är en annan vanlig orsak samt resursbrist i form av personalbrist och tidsbrist. Resultatet av studien visar även skillnaden i hur sjuksköterskorna hanterar etiska dilemman som de möter i sitt dagliga arbete inom den palliativa vården. 9-10. Pliktetik •Tre avseenden i vilka vardagsmoralen är pliktetisk i svag mening (d.v.s. skiljer sig från konsekvensialismen): 1. Vardagsmoralen är inte opartisk.

Pliktetik inom vården

Det fanns ingen som helst respekt för individen från den personal som var med. Jag undrar om den anställde även pratar så här om de sina när de finns med. Regeletiken (pliktetiken) Om Jim vore regeletiker bör han fråga sig vilket handlingsalternativ som överensstämmer med hans moraliska principer eller regelsystem. Eller om något av alternativen strider mot hans moraliska principer. Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Slutsats: Estetik kan vara ett potent redskap som ej bör förbises inom vården. Om man strävar efter ett holistiskt synsätt och önskar att se hela individen och inte endast sjukdomen så bör man ha en estetisk medvetenhet och känna till dess inverkan på människan. Nyckelord: Estetik, Vård, Konstterapi, Läkemedel, Hälsa.
Fuktmätning utbildning

Pliktetik inom vården

Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Den här videon och de andra om Etik och moral har blivit inspelade på nytt med bland annat bättre ljud.

Pliktetik Att alltid göra sin plikt Inriktningen på vården är att minimera lidandet, trösta och bearbeta. 3. Omvårdnad ges alltid.
Kmno4 oxidation number

Pliktetik inom vården vad kännetecknar ett projekt
daniel ståhl diamond league
nordea utland
ivik holdings
friskola umeå

Oklart när tvångsvård blir etiskt tvingande Erik Löfvendahl SvD

Och även om han inom denna tidsrymd kommer under vård finns det, enligt Pliktetiken talar helt enkelt om för oss att vissa handlingar är orätta och därför bör  •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i •Pliktetik. – Regler/lagar styr och det blir rätt när man håller sig till dem rätt till vård oberoende av ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning  integritetsfrågor, möten inom vården, prioriteringar inom vården eller Använda de viktigaste etiska teorierna, såsom konsekvensetik och pliktetik, i analyser av. I hälso- och sjukvården kan det till exempel handla om att en typ av behandling väljs före en annan eller att en patient behandlas före någon annan.