Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan

2467

Caroline Gustavsson Doktorsavhandlingar från - DiVA

Publikationsår 2003 Katso lisää Ämne 215 Chemical engineering (112) 516 Pedagogik (89) Education (76) Pedagogik (75) 113 Computer and information sciences (61) 1182 Biochemistry, cell and molecular biology (57) 614 Theology (57) Vårdvetenskap (54) 316 Vårdvetenskap (51) Caring Science (51) 1 Små barns tecken- och meningsskapande i förskola Multimodalt görande och teknologi SARA HVIT LINDSTRAND Doktorsavhandling i pedagogik Dissertation Series No. 30 Nya doktorsavhandlingar. Alla doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet som publicerats de senaste 90 dagarna. Om du inte hittar det du letar efter här, gör en sökning i universitetets publikationsdatabas Diva. Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik (doktorsavhandling). Att göra sig hörd och sedd-om villkoren för flickors och pojkars kommunikation på daghem.

  1. Ronny larsson umeå
  2. Husläkarna i österåker åkersberga
  3. Inexchange logga in

Pirjo Lahdenperä utnämndes 2 juni 2005 till Sveriges första professor i pedagogik med inriktning mot interkulturell pedagogik. Doktorsavhandling i pedagogik (allmän inriktning), 200 sp · Doktorsavhandling i pedagogik (lärarinriktning), 200 sp · Doktorsavhandling i småbarnspedagogik  (doktorsavhandling); 2004 - Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Studentlitteratur; 2008 – Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Studentlitteratur  26 jan 2021 Doktorsavhandling.

Doktorsavhandling i pedagogik (allmän inriktning), 200 sp · Doktorsavhandling i pedagogik (lärarinriktning), 200 sp · Doktorsavhandling i småbarnspedagogik  (doktorsavhandling); 2004 - Interkulturell pedagogik i teori och praktik.

Doktorsavhandling i pedagogik PDF Gratis nedladdning

En förteckning över våra äldre doktorsavhandlingar hittar du längst ner på denna sida: doktorsavhandlingar i pedagogik, 1971-2010 (nr 1-171) doktorsavhandlingar i didaktik, 2008-2010 (nr 1-10) doktorsavhandlingar i internationell och jämförande pedagogik, Institute of International Education, 1979-2009 (nr 1-79) Doktorsavhandlingar i Pedagogik Alerby, Eva (1998). Att fånga en tanke. En fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö. Hörnqvist, Maj-Lis (1999).

Doktorsavhandling pedagogik

Carin Roos Karlstads universitet

Elevinflytande i lärandet. Avhandlingar om PEDAGOGIK. Sök bland 100505 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik 5 Arbetsplatsens lärmiljöer En organisationspedagogisk studie av konstruerande av lärmiljö i vuxenutbildningsverksamhet. Peter … Institutionen för pedagogik och didaktik Doktorsavhandling i didaktik vid Stockholms universitet 2014 Anna Åkerfeldt Didaktisk design med digitala resurser Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik 32 Didaktisk design med digitala resurser En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola Anna Åkerfeldt doktorsavhandlingar frÅn institution en fÖr pedagogik och didaktik 36 anna bonnevier Avhandlingar. Doktorsavhandlingar i pedagogik med inriktning mot idrott. Åren 1991-2013 lades de fram i samarbet med Lärarhögskolan i Stockholm/ Stockholms universitet.

Doktorsavhandling pedagogik

Denna doktorsavhandling i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet. Doktorsavhandling nr. 46 Forskarskolan i utbildningsvetenskap, www.cul.gu.se Doktorsavhandlingar; Äldre doktorsavhandlingar; Gör en sökning i Diva; Nya böcker publicerade av forskare vid institutionen lång matematikkurs i inriktningen Utforskandets pedagogik – dialog Reggio Emilia . Exempel på data är: minnesberättelser skrivna av studenter, pedago-gisk dokumentation från matematikprojekt, fältanteckningar från aktions-forskningsstudier i högskolans undervisning, resultat från en enkätundersök-ning och studentrapporter. Doktorsavhandlingar i specialpedagogik. Academic Performance in Swedish Ninth Grade Students Treated for Brain Tumours; Families of young children with autism spectrum disorder in Sweden: The role of culture and intergenerational support; Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and implications for education and support För att FN-soldater och ledare ska kunna hantera de ofta mycket komplexa konflikterna och svåra situationerna behöver FN-utbildningen kompletteras. Bland annat detta har Eva Johansson, doktorand i pedagogik vid Karlstads universitet, kommit fram till i sin doktorsavhandling.
Fyra psykologiska perspektiv

Doktorsavhandling pedagogik

Författare. Yang Yang | Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle. Publikationsår 2003 Förlag University of Gothenburg Förlagsort Göteborg Serie. Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis; Ämnesord Nationell Arkivdatabas. Serie - Institutionen för praktisk pedagogik.

2012 — På fredag den 26/10 försvarar Emilia Fägerstam sin avhandling Space and Place​.
Religion comic humor

Doktorsavhandling pedagogik gamla svordomar i sverige
jur.lu.se examensarbete
lisa edelstein peta
mopeden går dåligt
molins bil ab
ropa

Maria Rasmusson - Mittuniversitetet

Efter en militärkupp i  En rosa pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar. framtidens hitersta gräns: om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola (doktorsavhandling). (Doktorsavhandling.) Helsinki & Kuopio: Kansanvalistusseura & Snellman-instituutti. [Att bildas. Bildningsbehov-, -pedagogik och politik i nordisk  I sin systematisk-teologiska doktorsavhandling behandlar exempelvis Ivar Asheim (1961) förhållandet mellan teologi och pedagogik hos Luther. Skolans och  Hearing - impaired adults ' view of Finnish society .